Güriş Enerji İş Geliştirme Müdürü Cem Bey, bizlere jeotermalin detaylarını anlatırken...